Συνεδρία 6: Αναπνευστική αλλεργία

Feb 6, 2021

17:00

1h 30m

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση της συνεδρίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να μπορούν να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις εξάρσεις άσθματος σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διεθνείς ομοφωνίες, με δομημένο αλγοριθμικό τρόπο
 • Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης ενός σκευάσματος για την αντιμετώπιση εξάρσεων άσθματος και ως ρυθμιστικής θεραπείας [τεχνικής MART (Maintenance and Reliever Therapy)]
 • Να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις της ρινοεπιπεφυκίτιδας και τη σημασία της σωστής θεραπείας της για την αναπνευστική αλλεργία, ιδιαίτερα εν μέσω της πανδημίας της COVID-19

 • Προεδρείο:

  Π. Ξεπαπαδάκη, Χ. Γρηγορέας


  Ομιλίες:

  Επικαιροποιημένος αλγόριθμος αντιμετώπισης
  εξάρσεων άσθματος – Π. Ξεπαπαδάκη

  MART θεραπεία άσθματος – είναι όλοι οι ασθενείς ικανοί/
  κατάλληλοι; (Pro-Con) – Π. Μπακάκος, Ν. Γκαβογιαννάκης

  Η σημασία της αντιμετώπισης της ρινοεπιπεφυκίτιδας σήμερα – Λ. Καλόγηρος

  Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
  Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr