Συνεδρία 5: Τροφική αλλεργία

Feb 19, 2022

12:00

1h 30m

Προεδρείο:

Τ. Καψάλη, Σ. Φεσσάτου


Ομιλίες:

Εισαγωγή τροφών και η σχέση της με την πρόληψη ή ανάπτυξη αλλεργίας – Σ. Σαββατιανός

Στόχοι μάθησης

Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να εξοικειωθούν με τους βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξης IgE-μεσολαβούμενης τροφικής αλλεργίας στη βρεφική ηλικία
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της έγκαιρης εισαγωγής αλλεργιογονικών τροφών στην πρόληψη του φαινομένου σε ατοπικά βρέφη
 • Να αποκτήσουν μια επικαιροποιημένη αντίληψη των σχετικών διεθνών οδηγιών

 • Τροφική αλλεργία και έκζεμα – πότε ελέγχουμε, πώς αξιολογούμε και πώς χειριζόμαστε – Δ. Πετράκης

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν πώς σχετίζεται το έκζεμα με την τροφική αλλεργία
 • Να είναι σε θέση να αξιολογούν πότε απαιτείται αλλεργιολογικός έλεγχος
 • Να κατανοήσουν πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τα δύο αυτά νοσήματα σε παραλληλία

 • Το εύρος των μηχανισμών των ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε τροφές, και πώς επηρεάζει το χειρισμό τους – Γ. Κωνσταντίνου

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Nα κατανοήσουν τους διαφορετικούς παθογενετικούς μηχανισμούς με τους οποίους εκδηλώνεται η τροφική αλλεργία καθώς και να τη διαφοροποιούν από την τροφική δυσανεξία
 • Να μπορούν να αντιστοιχούν την κλινική έκφραση των διαφόρων συνδρόμων τροφικής αλλεργίας με την υποκείμενη παθοφυσιολογία
 • Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν την κατάλληλη διαγνωστική/διαφοροδιαγνώστικη προσπέλαση συνδυάζοντας την περιγραφόμενη συμπτωματολογία με την υποπτευόμενη υποκείμενη παθογένεια

 • Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
  Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr