Συνεδρία 3: Άσθμα

Feb 18, 2022

15:30

1h 30m


Προεδρείο:

Σ. Λουκίδης, N.Γ. Παπαδόπουλος


Ομιλίες:

Οδηγίες για το άσθμα – χθες, σήμερα, αύριο – Π. Ξεπαπαδάκη

Στόχοι μάθησης

Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τις εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης του άσθματος
 • Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα να τροποποιηθούν οι οδηγίες με βάση τα νεότερα δεδομένα
 • Να κατατοπιστούν ως προς τις θεραπείες που άμεσα πρόκειται να υπάρχουν διαθέσιμες για τη θεραπεία του άσθματος

 • Step-up σε μέτριο-σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθμα: 3πλος συνδυασμός ή βιολογικός παράγοντας; – Κ. Κωστίκας

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να μπορούν να αξιολογούν ποιοι ασθενείς με μέτριο-σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθμα θα ωφεληθούν από κλιμάκωση της θεραπείας σε τριπλή θεραπεία και να γνωρίζουν τα αναμενόμενα οφέλη
 • Να είναι σε θέση να εκτιμούν ποιοι ασθενείς με μέτριο-σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθμα θα ωφεληθούν από την έναρξη βιολογικού παράγοντα και να γνωρίζουν τα αναμενόμενα οφέλη
 • Να γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν τους διαθέσιμους βιολογικούς δείκτες (ηωσινόφιλα αίματος & πτυέλων, FeNO κ.λπ.) για την επιλογή της κλιμάκωσης της θεραπείας

 • Η κατάργηση της βρογχοδιαστολής ως  αποκλειστικής ανακουφιστικής θεραπείας – Ισχύει για όλους η νέα GINA – Λ. Καλόγηρος

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να μπορούν να διακρίνουν τις μεταβολές στις κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τη χορήγηση ανακουφιστικής θεραπείας στους ασθενείς με άσθμα
 • Να κατανοήσουν τα δεδομένα στα οποία βασίστηκαν οι μεταβολές αυτές, όπως και τους περιορισμούς τους
 • Να είναι σε θέση να επιλέξουν την κατάλληλη προσέγγιση ανακουφιστικής θεραπείας για τους ασθενείς τους

 • Άσθμα, αλλεργία και COVID-19 – τελευταία δεδομένα – Α. Τόγιας

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τις επιδημιολογικές διαφορές μεταξύ SARS-CoV-2 και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού ως παραγόντων κινδύνου στο άσθμα
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν πιθανούς λόγους για τους οποίους η ατοπική προδιάθεση μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο νόσησης από SARS-CoV-2
 • Να είναι ενήμεροι ως προς τις ερευνητικές μελέτες που αναφέρονται στο ερώτημα εάν επιβαρυμένο αλλεργικό ιστορικό προδιαθέτει για «αλλεργική» αντίδραση στα SARS-CoV-2 εμβόλια

 • Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
  Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr