Κλινικό φροντιστήριο IX: Πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του αλλεργικού παιδιού στο σχολείο

Feb 7, 2021

09:00

45min

Στόχοι Μάθησης:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να είναι ενημερωμένοι ως προς τις αλλεργικές αντιδράσεις στο σχολείο, τα αίτια και τις μορφές εκδήλωσής τους
  • Να γνωρίζουν πώς γίνεται η οργάνωση ενός ιατρείου Α’ βοηθειών, ποια είναι η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τα αναγκαία φάρμακα
  • Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν οξείες αλλεργικές αντιδράσεις

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr