Κλινικό Φροντιστήριο VIII: Μη-φαρμακευτικοί χειρισμοί στην ρινίτιδα (ασκήσεις, συσκευές, διατροφή)

Feb 6, 2021

09:00

45min

Απαιτείται προεγγραφή

Στόχοι Μαθήματος:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τον σωστό τρόπο χρήσης των ρινικών spray και συσκευών για την αποτελεσματικότερη κατανομή τους στον βλεννογόνο
  • Να γνωρίζουν τον σωστό τρόπο χρήσης συσκευών ρινοπλύσεων (αμπούλες, συσκευές αναρρόφησης, απλές σύριγγες, διαλύματα μεγαλυτέρου όγκου κτλ.)
  • Να είναι ενημερωμένοι ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης με βάση συγκρίσεις (large volume vs low volume, high vs low pressure, hypertonic vs isotonic solutions κτλ.)
  • Να είναι ενημερωμένοι για τον δυνητικό ρόλο της διατροφής στη ρινίτιδα και για πρακτικούς τρόπους χειρισμού

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr