Κλινικό Φροντιστήριο XI: Ιδιαιτερότητες των εφήβων με αλλεργικά νοσήματα – πώς τους χειριζόμαστε, πώς τους κρατάμε κοντά μας

Feb 7, 2021

09:00

45min

Στόχοι Μάθησης:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν πως οι έφηβοι έχουν πολλές ιδιαιτερότητες, τόσο στη φυσιολογία και παθοφυσιολογία τους, όσο και στις συμπεριφορές τους και την τοποθέτησή τους απέναντι στις υπηρεσίες υγείας.
  • Να εμβαθύνουν στους τρόπους χειρισμού της ευαίσθητης ομάδας των εφήβων, με κύριο γνώμονα τη βέλτιστη επικοινωνία του ασθενούς με τον γιατρό
  • Να επιμορφωθούν ως προς την ανάπτυξη σε γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο με στόχο την προσέγγιση και συνεργασία μέσα από ένα θετικό κλίμα και ως προς τα μοντέλα οικογένειας και την ενδυνάμωση της λειτουργικής γονεϊκότητας
  • Να είναι ενημερωμένοι ως προς τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, τις προκλήσεις, την πίεση των συνομηλίκων και την εφαρμογή τεχνικών ψυχικής ανθεκτικότητας και κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr