Κλινικό Φροντιστήριο ΙΙΙ: Σύγχρονα φορητά σπιρόμετρα και ροόμετρα για χρήση στο ιατρείο και το σπίτι

Feb 5, 2021

09:00

45min

Στόχοι Μάθησης:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία ως προς την καθημερινή παρακολούθηση ασθενών με άσθμα από απόσταση
  • Να είναι ενημερωμένοι για διάφορους τύπους πυρομέτρων και ροομέτρων ως προς τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους
  • Να γνωρίζουν πώς θα αξιοποιηθεί η πληροφορική για την από απόσταση παρακολούθηση των ασθματικών ασθενών

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr