Κλινικό φροντιστήριο ΙΙ: Ερμηνεία σπιρομέτρησης

Feb 18, 2022

09:00

45min

Conference Ground

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις ενδείξεις και αντενδείξεις του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής
  • Να γνωρίζουν τα κριτήρια μιας αποδεκτής καμπύλης ροής όγκου και επαναληψιμότητας μιας προσπάθειας, ώστε να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα με αξιοπιστία
  • Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των αναπνευστικών λειτουργικών συνδρόμων (αποφρακτικό, περιοριστικό, μεικτό), πληροφορία που είναι σημαντική στην καθημερινή κλινική πράξη για τη διαγνωστική προσέγγιση αρκετών αναπνευστικών νοσημάτων

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr