Κλινικό Φροντιστήριο IV: Επιλογή ενυδατικών/καλλυντικών για το ατοπικό δέρμα

Feb 5, 2021

09:00

45min

Στόχοι Μάθησης:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές κατηγορίες ενυδατικών με βάση τα χαρακτηριστικά και τη φαρμακοτεχνική μορφή τους
  • Να επιλέγουν τα κατάλληλα ενυδατικά με βάση τη βαρύτητα των βλαβών ΑΔ, την εποχή του έτους και την ανατομική περιοχή εφαρμογής τους
  • Να αναζητούν τις «ιδανικές» ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα ενυδατικά που προορίζονται για το ατοπικό δέρμα

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr