Δορυφορικό συμπόσιο: Στοχεύοντας στην ηωσινοφιλική φλεγμονή

Feb 19, 2022

13:30

1h

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου

Με την ευγενική χορηγία της GSK

Προεδρείο:

Χρ. Γρηγορέας


Ομιλίες:

O κομβικός ρόλος της IL-5 στην ηωσινοφιλική φλεγμονή στο ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Η θέση του mepolizumab το 2022. – Χρ. Γρηγορέας

Το mepolizumab στο σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα: H πραγματικότητα. Το παράδειγμα της Ελλάδας. – Μ. Μακρής

Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr