Δορυφορικό συμπόσιο: 2+1 ερωτήματα για το σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα

Feb 5, 2021

17:30

1h

Με την ευγενική χορηγία της GSK

Προεδρείο:

Φ. Ψαρρός


Ομιλίες:

Πώς διαχειρίζομαι τον ασθενή με Σοβαρό Άσθμα και ηωσινόφιλα 150-300cells/ml; – Αικ. Μπρίνια

Πώς διαχειρίζομαι τον ασθενή με ΣΗΑ και συνυπάρχουσες παθήσεις από το ανώτερο αναπνευστικό; – Α. Δημητρίου

Διακόπτω ή συνεχίζω τη μακροχρόνια θεραπεία με Anti-IL5 σε ασθενή με ΣΗΑ; – Εμ. Σιφναίος

Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr