Δορυφορικό Συμπόσιο: Σχεδιάζοντας το μέλλον της θεραπείας Προφύλαξης για τους ασθενείς με κληρονομικό αγγειοοίδημα: Η κλινική εμπειρία με το lanadelumab στην Ελλάδα

Feb 7, 2021

12:00

1h

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Με την ευγενική χορηγία της Takeda

Προεδρείο:

Μ. Σπελέτας, Φ. Ψαρρός


Ομιλίες:

Η κλινική εμπειρία του κέντρου εμπειρογνωμοσύνης ΚΑΟ
με το Lanadelumab – Ε. Κομπότη

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας: Η κλινική μας εμπειρία με το Lanadelumab
Μ. Σπελέτας

Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr