Δορυφορικό συμπόσιο

Feb 6, 2021

15:00

30min

Με την ευγενική χορηγία της Menarini

Προεδρείο:

Ν. Παπαδόπουλος


Ομιλία:

“ΜΠΙΛΑΣΤΙΝΗ: Έναρξη χορήγησης στον Ελληνικό Παιδιατρικό Πληθυσμό. Ποια τα θεραπευτικά οφέλη. – Π. Ξεπαπαδάκη

Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr