Κλινικό φροντιστήριο V: Διαφοροδιάγνωση εξανθημάτων – εικόνες

Feb 20, 2022

09:00

45min

Olympia Hall

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να είναι σε θέση να διαγνώσουν συχνά δερματολογικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας
  • Να κάνουν διαφορική διάγνωση εξανθημάτων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες
  • Να αναγνωρίζουν εξανθήματα που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr