Διαδραστική συνεδρία – Διάγνωση περιστατικού

Feb 6, 2021

16:30

30min

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση της συνεδρίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τους τρόπους αναγνώρισης και διαφορικής διάγνωσης της συγκεκριμένης νοσολογικής οντότητας
 • Να γνωρίζουν τις διαθέσιμες διαγνωστικές μεθόδους
 • Να ενημερωθούν για τις σύγχρονες αρχές θεραπείας, με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση τέτοιων περιστατικών

 • Προεδρείο:

  Π. Ξεπαπαδάκη, Χ. Γρηγορέας


  Δυσλειτουργική αναπνοή – Περιγραφή περιστατικών Σ. Φούζας

  Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
  Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr