Διαδραστική Συνεδρία – Διάγνωση περιστατικού

Feb 6, 2021

16:00

30min

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση της συνεδρίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τους τρόπους αναγνώρισης και διαφορικής διάγνωσης της συγκεκριμένης νοσολογικής οντότητας
  • Να γνωρίζουν τις διαθέσιμες διαγνωστικές μεθόδους
  • Να ενημερωθούν για τις σύγχρονες αρχές θεραπείας, με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση τέτοιων περιστατικών

  • Προεδρείο:

    Π. Ξεπαπαδάκη, Χ. Γρηγορέας


    Δυσλειτουργική αναπνοή – Περιγραφή περιστατικών Σ. Φούζας

    Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr