Κλινικό φροντιστήριο III: Ανάνηψη στα παιδιά

Feb 19, 2022

09:00

45 min

Olympia Hall

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές βασικής καρδιοπνευμονικής ανάνηψης στα παιδιά
  • Να κατατοπιστούν ως προς τις βασικές αρχές αντιμετώπισης της ανακοπής στα παιδιά
  • Να είναι ικανοί να προβούν σε εκτίμηση και πρώτη αντιμετώπιση της αναφυλαξίας σε παιδιά

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr