Κλινικό φροντιστήριο V: Ανάνηψη στα παιδιά

Feb 6, 2021

09:00

45 min

Στόχοι Μαθήματος:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν πώς γίνεται η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ
  • Να είναι ενήμεροι ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης μιας ανακοπής
  • Να γνωρίζουν το πρωτόκολλο πρώτης αντιμετώπισης αναφυλακτικού σοκ

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr