Κλινικό φροντιστήριο VI: Προβλήματα και λύσεις για τη μητέρα που θηλάζει αλλεργικό παιδί

Feb 20, 2022

09:00

45min

Conference Ground

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα συμπτώματα του βρέφους και τα σημεία που υποδηλώνουν αλλεργία
  • Να κατανοήσουν την έννοια του αποκλεισμού τροφών/τροφικών ομάδων και τους στόχους της παρέμβασης
  • Να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν συνολικά τη θηλάζουσα μητέρα καλύπτοντας τις ανάγκες του συνόλου βρέφους-μητέρας

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr