Κλινικό φροντιστήριο IV: Ειδικές προφυλάξεις και οδηγίες σε αλλεργικά παιδιά που αθλούνται

Feb 19, 2022

09:00

45min

Conference Ground

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν πότε η άσκηση είναι παράγοντας επαγωγής νόσου και πότε παράγοντας επιδείνωσης
  • Να ξεχωρίζουν ποιες είναι οι επικίνδυνες για τη ζωή νόσοι στο αλλεργικό παιδί που αθλείται
  • Να γνωρίζουν τι είναι απαραίτητο να υπάρχει στο φαρμακείο ενός αλλεργικού παιδιού που αθλείται

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr