Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Feb 6, 2021

15:30

1h

ΠΑ 11 – ΠΑ 21

Προεδρείο:

Σ. Γιαβή, Α. Μανίκας


Ελεύθερες Ανακοινώσεις:

ΠΑ 11: Η ποιότητα ζωής των παιδιών με αναφερόμενη αλλεργία στους ξηρούς καρπούς
Μ. Σάββα, Μ. Πασιώτη, Π. Βιδάλης, Ε. Κομπότη, Μ. Μακρής, Π. Ξεπαπαδάκη, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 12: Ανοχή Κατανάλωσης Ψαριών σε Παιδιά με Αλλεργική Ευαισθητοποίηση στο Ψάρι
Α. Κοθρά, Ν. Δουλαδίρης, Π. Ξεπαπαδάκη, Μ. Γαλάνη, Μ. Πασιώτη, Λ. Κρικώνη, Χ. Μιχοπούλου, Ε. Μανουσάκης, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 13: Η Ικανοποίηση των Ασθενών με Αλλεργία στους Ξηρούς Καρπούς από την Τρέχουσα Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Μ. Πασιώτη, Π. Ξεπαπαδάκη, Π. Βιδάλης, Ε. Κομπότη, Μ. Μακρής, Ι. Λακουμέντας, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 14: Στοχεύοντας στη Βέλτιστη Καταγραφή των Διαδικασιών Πρόκλησης σε Παιδιά με Τροφική Αλλεργία: Αποτελέσματα Κλινικού Audit Κ. Ζεκολάρι, Γ. Ζησιμόπουλος, Γ. Λακουμέντας, Χ. Μιχοπούλου, Ν.Γ. Παπαδόπουλος, Π. Ξεπαπαδάκη

ΠΑ 15: Διάρκεια της αλλεργικής πρωκτοκολίτιδας και ο ρόλος του μικροβιώματος
Μ. Βαλλιανάτου, Ν. Δουλαδίρης, Μ. Γαλάνη, Εμ. Μανουσάκης, Χ. Μιχοπούλου, Π. Ξεπαπαδάκη, Σ. Τάκα, ΝΓ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 16: Προγνωστικοί δείκτες υπoτροπής ασθενών με Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση που είχαν πλήρη ανταπόκριση στην Ομαλιζουμάμπη, μετά τη διακοπή αυτής.
Χ. Φωκολώρος, N. Παπαποστόλου, Ι. Καναβάρου, Μ. Βρανά, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Μ. Μακρής

ΠΑ 17: Δεδομένα χρήσης προτυπωμένων εργαλείων προσωπικής καταγραφής στη χρόνια κνίδωση από ένα UCARE Ελληνικό Κέντρο
Ν. Παπαποστόλου, Χ. Φωκολώρος , Μ. Πασαλή, Ι. Καναβάρου, Ξ. Αγγελίδης, Μ. Μακρής

ΠΑ 18: Χρόνιες επαγώμενες κνιδώσεις
Μ. Πασαλή, Δ. Ρόκκα, Χ. Φωκολώρος, Ξ. Αγγελίδης, Μ. Μακρής

ΠΑ 19: Χρησιμότητα Συστημάτων Τηλεϊατρικής Για Αρτιότερη Και Αποτελεσματικότερη Παρακολούθηση Ασθματικών Ασθενών. Η Ελληνική Εμπειρία – CURE
Μ. Κρητικού, Π. Ξεπαπαδάκη, Ξ. Αγγελίδης, Ν.Γ.Παπαδόπουλος

ΠΑ 20: Διαφορές της φυσικής ανοσολογικής ωρίμανσης μεταξύ φυσιολογικών ατόμων και ατόμων με αλλεργική ρινίτιδα
Σ. Σταματάκη, Σ. Τάκα, Γ. Λακουμέντας, Α. Γεωργούντζου, Π. Μαγγίνα, Β. Ξεπαπαδάκη, Ε. Ανδρεάκος, Ε. Προκοπάκης, Ε. Λεγάκη, Ν.Γ.Παπαδόπουλος

ΠΑ 21: Η Συμβολή του Αριθμού των Αλλεργικών Ευαισθητοποιήσεων στα Φαινοτυπικά Γνωρίσματα Ασθενών με Αλλεργική Ρινίτιδα
Μ.Β. Δήμου, Ι. Λακουμέντας, Ν.Γ. Παπαδόπουλος, εκ μέρους της ελληνικής ομάδας ARIA

Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr