Δορυφορικό Συμπόσιο: Κληρονομικό Αγγειοοίδημα και Θεραπεία Προφύλαξης με Lanadelumab: Επιστρέφοντας στην Κανονικότητα

Feb 18, 2022

19:00

1h

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου

Με την ευγενική χορηγία της Takeda


Προεδρείο:

Μ. Μακρής, Φ. Ψαρρός

Ομιλίες:

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια από τη χρήση του Lanadelumab: Νεότερα δεδομένα και κατευθυντήριες οδηγίες
E. Μανουσάκης

Αλλεργιολογικό τμήμα Γ.Ν.Α. “Λαϊκό”: Τριετής κλινική εμπειρία με τη χρήση του Lanadelumab – Ν. Μήκος

Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr