Συνεδρία 5: Precicion medicine στην τροφική αλλεργία

Feb 6, 2021

12:00

1h 30m

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση της συνεδρίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τη χρησιμότητα της μοριακής διαγνωστικής στην εκτίμηση και καθοδήγηση των ασθενών με τροφική αλλεργία
 • Να γνωρίζουν τη θέση της δοκιμασίας πρόκλησης στην ακριβή διάγνωση της τροφικής αλλεργίας και στους μετέπειτα διατροφικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς
 • Να είναι ενημερωμένοι για τις ενδείξεις και τη μεθοδολογία επανένταξης των τροφών στο διαιτολόγιο των παιδιών με επιβεβαιωμένες τροφικές αλλεργίες

 • Προεδρείο:

  Εμ. Μανουσάκης, Φ. Σαξώνη – Παπαγεωργίου


  Ομιλίες:

  Άμεσες χρήσεις της μοριακής διαγνωστικής στη διάγνωση,
  κατάταξη και χαρακτηρισμό της τροφικής αλλεργίας – Σ. Σαββατιανός

  Η δοκιμασία πρόκλησης για τη διάγνωση, εκτίμηση κινδύνου
  και επανένταξη τροφών στο διαιτολόγιο – Σ. Κωστούδη

  Σταδιακή επανένταξη τροφών σε παιδιά με τροφική αλλεργία – Πρακτικές και αλγόριθμοι – Μ. Πασιώτη

  Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
  Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr