Συνεδρία 3: Άσκηση και αλλεργίες

Feb 5, 2021

16:00

1h 30m

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση της συνεδρίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν την άσκηση ως παράγοντα έξαρσης του άσθματος
 • Να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του άσθματος από άσκηση
 • Να είναι σε θέση να διακρίνουν αν η άσκηση αποτελεί αίτιο ή συμπαράγοντα αναφυλαξίας και να γνωρίζουν τους κατάλληλους χειρισμούς για τέτοιες περιπτώσεις
 • Να είναι ενήμεροι για πρακτικούς χειρισμούς ως προς την άσκηση του αλλεργικού παιδιού αλλά και του ενήλικα

 • Προεδρείο:

  Σ. Λουκίδης, Μ. Μακρής


  Ομιλίες:

  Άσθμα από άσκηση και βρογχόσπασμος από άσκηση –
  επισκόπηση – Φ. Ψαρρός

  Αναφυλαξία από άσκηση – τα διάφορα πρόσωπα –
  επισκόπηση – Ε. Χυτήρογλου

  Επιλογή αθλημάτων και προπόνηση
  αλλεργικών/ασθματικών αθλητών – Χ. Κουλίας

  Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
  Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr