Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Feb 5, 2021

13:30

1h

ΠΑ 01 – ΠΑ 10

Προεδρείο:

T. Καψάλη, Μ. Γαλάνη


Ελεύθερες Ανακοινώσεις:

ΠΑ 01: Οζώδεις Μαστοκυτταρικές Δερματικές Βλάβες σε Ασθενή με Επιθετική Συστηματική Μαστοκυττάρωση και η ανταπόκριση αυτών στη Μιδοσταυρίνη
Χ. Φωκολώρος, Π. Φούκας, Σ. Παπαγεωργίου, Ε. Παπαδαυίδ, Α. Κατούλης, Μ. Μακρής

ΠΑ 02: Πρότυπα διήθησης του οστικού μυελού στη Συστηματική Μαστοκυττάρωση όπως αναγνωρίζονται με τη χρήση ολόσωμης Μαγνητικής Τομογραφίας
Χ. Φωκολώρος, Σ. Προύντζος, Π. Φούκας, Σ. Παπαγεωργίου, Β. Παππά, Α. Κατούλης, Μ. Μακρής, Ο. Παπακωνσταντίνου

ΠΑ 03: Η πυκνότητα του οστικού μυελού ως μονάδες Hounsfield (HU) στην Υπολογιστική Τομογραφία (CT) πιθανός βιοδείκτης στη Συστηματική Μαστοκυττάρωση
Χ. Φωκολώρος, Π. Φούκας, Σ. Παπαγεωργίου, Σ. Προύντζος, Θ. Θωμόπουλος, Ε. Παπαδαυίδ, Β. Παππά, Ο. Παπακωνσταντίνου, Μ. Μακρής

ΠΑ 04: Η Χρήση του CD30 ως Διαγνωστικό Δείκτη στη Συστηματική Μαστοκυττάρωση
Χ. Φωκολώρος, Π. Φούκας, Μ. Μακρής, Α. Μπούχλα, B. Παππά, Ε. Παπαδαυίδ, Α. Κατούλης, Σ. Παπαγεωργίου

ΠΑ 05: Η Πορεία της Ολικής IgΕ στο Χρόνο ως Δείκτης Αλλεργικών Νοσημάτων
Ν. Κατσανάκης, Π. Βιδάλης, Ι. Λακουμέντας, Μ. Μάτσας, Π. Ξεπαπαδάκη, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 06: Κλινική Εμπειρία Χρήσης Δουπιλουμάμπης σε Έφηβο με Σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα
Α. Συρίγου, Μ. Τσάμη, Α. Γκέκα, Π. Παπαλεξανδρή, Σ. Αυγέρη, Ξ. Λάζαρη, Ν. Συρίγος

ΠΑ 07: Άμεσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου των Pfizer–BioNTech έναντι του SARS-CoV-2
Ν. Παπαποστόλου, Χ. Φωκολώρος, Ι. Καναβάρου, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Α. Κατούλης, Μ. Μακρής

ΠΑ 08: Ποσοστά Μόλυνσης SARs-CoV-2 Μεταξύ των Επαγγελματιών Υγείας σε Δύο Ελληνικά Νοσοκομεία
Ε. Λεγάκη, Σ. Τάκα, Ξεπαπαδάκη Π, Μ. Τσολιά, Π. Μπακάκος, Ν. Ροβίνα, Ν. Κουλούρης, ΝΓ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 09: Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας σε Ιωδιούχα Σκιαγραφικά
Χ. Φωκολώρος, Μ. Ποτίκα, Ι Κοντογεωργάκη, Μ. Ντάκουλα, Μ Πασαλή, Ε. Χυτήρογλου, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Μ. Μακρής

ΠΑ 10: Απομόνωση και Χαρακτηρισμός Βακτηριοφάγων του είδους Moraxella catarrhalis από το Ανώτερο Αναπνευστικό
Π.Τζανή-Τζανοπούλου, Σ.Τάκα,H.Wanstall,Ε. Λεγάκη, Σ.Μεγρέμης, Π.Α.Ξεπαπαδάκη, Ε.Λεμπέση, Α. Δουδουλακάκης, Γ.Καλτσάς, Ν.Γ.Παπαδόπουλος

Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr