Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Για να συμμετάσχετε στο 37ο Συνεδριακό Εργαστήριο «Αλλεργιολογικές Τεχνικές στην Καθημερινή Πράξη» και να δεσμεύσετε τη θέση σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

37ο Συνεδριακό Εργαστήριο | Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Για να συμμετάσχετε στο 37ο Συνεδριακό Εργαστήριο «Αλλεργιολογικές Τεχνικές στην Καθημερινή Πράξη» και να δεσμεύσετε τη θέση σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος