Ελεύθερες Ανακοινώσεις

ΠΑ01 «Aνοσολογικό ρολόι»: Η απόκλιση της ανοσολογικής ηλικίας σε ατοπικά άτομα | Ε. Λεγάκη, Σ. Τάκα, Λ. Μάγειρος, Σ. Καντή, Σ. Σταματάκη, Π. Βιδάλης, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ02 Αεροβιολογικά δεδομένα γύρεων της οικογένειας των αστερίδων στην περιοχή των Αθηνών | Μ. Δήμου, Ξ. Αγγελίδης, Π. Ξεπαπαδάκη, Ε. Μανουσάκης, Ν. Δουλαδίρης, Η. Γεωργιάδης, Μ. Μακρής, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ03 Πρωτεομική ανάλυση ορού ασθενών με συστηματική μαστοκυττάρωση | Χ. Φωκολώρος, Μ. Σαμιωτάκη, Γ. Παναγιώτου, Σ. Παπαγεωργίου, Β. Παππά, Α. Κατούλης, Π. Φούκας, Ε. Παπαδαυίδ, Ν.Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Μακρής

ΠΑ04 Metagenomic profiling and characterization of the upper respiratory tract virome in a longitudinal cohort of asthmatic patients and healthy volunteers | L. Mageiros, V. Babatsikou, S. Megremis, A. Tapinos, P. Xepapadaki, N.G. Papadopoulos, CURE Group

ΠΑ05 Συσχέτιση της παρουσίας ανελλοϊών με την ανοσιακή απάντηση, σε υγιή και ασθματικά παιδιά προσχολικής ηλικίας | J. Rovira Rubio, M.E. Καραφέρη, Σ. Μεγρέμης, Π. Ξεπαπαδάκη, Ν.Γ. Παπαδόπουλος, Ομάδα PreDicta, Ομάδα CURE

ΠΑ06 Mimicking homeostasis between bacteria, bacteriophages and airway epithelial cells In vitro for microfluidic applications | P. Tzani-Tzanopoulou, T. Koutsis, S. Taka, R. Rozumbetov, A. Doudoulakakis, E. Lebessi, N. Chanishvili, E. Kakabadze, N. Bakuradze, N. Grdzelishvili, M. Goderdzishvili, E. Legaki, E. Andreakos, M.Papadaki, P. Tzortzis, S. Megremis, C.A. Akdis, P. Xepapadaki, G. Kaltsas, N.G. Papadopoulos

ΠΑ07 Σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης μετά τον εμβολιασμό BNT162b2 mRNA COVID-19 μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της Υγείας: Ένα σπάνιο γεγονός | Μ. Ζανδέ, Φ. Ηλία, Π. Παπαλεξανδρή, Ξ. Λάζαρη, Σ. Αυγέρη, Α. Συρίγου

ΠΑ08 Αξιολόγηση ικανοποίησης από την εφαρμογή συστήματος τηλεπαρακολούθησης ασθενών με άσθμα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής μελέτης CURE | Μ. Κρητικού, Π. Ξεπαπαδάκη, Ν. Ροβίνα, Λ. Μιχαλιτσιάνου, Μ. Πασιώτη, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ09 Severity and risk factors of allergen immunotherapy adverse events in children and adolescents with respiratory allergies – data from ADverse Events Registry (ADER) | D.I. Mitsias, J. Asllani, M. Alefantou, N.G. Papadopoulos, ADER Study Group

ΠΑ10 Προοπτική μελέτη οξείας κνίδωσης σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου: Κλινικά χαρακτηριστικά, φυσική πορεία και προγνωστικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με τη μετάπτωση σε χρόνια μορφή | Μ. Μακρής, Ν. Παπαποστόλου, Μ. Πασαλή, Χ. Φωκολώρος, Ε. Παπαδαυίδ, Α. Κατούλης

ΠΑ11 Περιεγχειρητικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας αμέσου τύπου: Επταετής ανασκόπηση των περιστατικών ενός Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου | Σ. Σολιδάκη, Ν. Παπαποστόλου, Ν. Σιδηρόπουλος, Ν. Κατραχούρα, Θ. Τίκφεσλης, Ξ. Αγγελίδης, Α. Χλίβα, Μ. Μακρής

ΠΑ12 Ανοσολογικές μεταβολές κατά την εισαγωγή ξηρών καρπών σε ασθενείς με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς (ReINA) | Μ. Πασιώτη, Π. Λέτσος, Π. Ξεπαπαδάκη, Ε. Μανουσάκης, Ν.Γ. Παπαδόπουλος